کاهش نگران‌کننده رقابت در تحلیل اولیه آرای انتخابات

در حال تحلیل نتایج اولیه انتخاباتم و نمی‌توانم تا جمع‌آوری کلیه آرا صبر کنم و بعضی از نتایج شگفت‌آور را در میان نگذارم. تا کنون آرای ۱۶۲ حوزه انتخابیه (شامل ۱۸۰ کرسی) اعلام قطعی شده است و تنها رقابت بر سر ۷ کرسی در ۷ حوزه انتخابیه به مرحله دوم رفته است! ۴۶ حوزه انتخابیه شامل ۱۱۰ کرسی باقی مانده است، اما در همین حد هم نتایج عمیقاً نگران‌کننده است.

طبق اطلاعات موجود، در مجلس دهم، رقابت بر سر ۶۵ کرسی در ۵۳ حوزه انتخابیه به مرحله دوم رفته بود. یعنی اگر همه حوزه‌های باقی‌مانده هم دومرحله‌ای شوند، تازه به رکورد دور قبلی رسیده ایم.

درصد آرای کسب‌شده توسط منتخبین مرحله‌اول نگران کننده است. به طور متوسط منتخبین مرحله اول حدود ۴۰ درصد آرای صحیح را کسب کرده اند. این در حالی است که نصاب راهیابی در مرحله اول ۲۰ درصد آراست. این نشان‌دهنده تنوع پایین نامزدها در انتخابات این دوره بوده است.

بر خلاف باور عامه که گمان می‌کنند «مشارکت» رکن کلیدی انتخابات است، بین نویسندگان حقوقی تقریباً این اتفاق نظر وجود دارد که «رقابت» به مراتب مسئله مهم‌تری است. آن‌چه آمار اولیه انتخابات به من می‌گوید افت بسیار شدید رقابت است و این نگران‌کننده است. کاهش رقابت در انتخابات، یعنی کاهش‌ دربرگیرندگی. کاهش پوشش سامان‌مند بر سر طیف‌های مختلف مردم با گوناگونی‌ها و تفاوت‌های فکریشان.

هنوز برای تحلیل نهایی زود است، ولی گمان نکنم در تحلیل نهایی وضعیت تغییر چشم‌گیری کند.