یک نکته درباره ازدواج با فرزندخوانده

این روزها بحث درباره امکان ازدواج با فرزندخوانده بالا گرفته است. در اف...