پنج روش برای آموزش متدولوژی چابک به تیم فنی شما

متوجه هستم که هیجان نداشتن نسبت به متدولوژی چابک (اجایل) در هم‌رده‌های من برخواسته از ناآگاهی است، اگر می‌دانستند مدیریت پروژه چابک چقدر مؤثر (و مفرح!) است، آن‌ها هم به اندازهمن هیجان داشتند.

متدولوژی چابک دقیقاً چیست؟ و چگونه می‌توانید به طورمؤثر از آن استفاده کنید؟

متدولوژی چابک یک رویکرد تکراری برای مدیریت پروژه است. به جای استفاده از رویکرد غیرتکراریو یک‌مرتبه‌ای، متدولوژی چابک خود را با تغییر نیازمندی‌ها تطابق می‌دهد.

توسعه نرم افزار چابک برای رسیدن به موفقیت، به‌خصوص نیازمند بازخورد مشتریان و تیم‌های چندتخصصی است. روش اجایل یک رویکرد بی درنگ نسبت به مدیریت پروژه است که به شما کمکمی‌کند توسعه خود را به صورت تکاملی مدیریت کنید. با استفاده از متدولوژی چابک، همزمان خلقمی‌کنید، بازخوردها را به پروژه‌ها وارد می‌کنید و پروژه‌های خود را آزمون و مدیریت می‌کنید.

براساس تحقیقات بازاری که توسط موسسه مدیریت پروژه انجام شده، سنجه‌های عملکردسازمان‌های چابک بسیار بهتر از سازمان‌های غیر چابک بوده است. برای مثال:

 • سازمان‌های اجایل به ۷۵ درصد از اهداف خود رسیده‌اند در حالیکه این درصد برای غیراجایل‌ها۵۶ است
 • سازمان‌های چابک ۶۵ درصد از پروژه‌های خود را به موقع تمام کرده‌اند در حالیکه این درصدبرای غیرچابک‌ها ۴۰ بوده است
 • سازمان‌های اجایل ۶۷ درصد از پروژه‌های خود را طبق بودجه تمام کرده‌اند در حالیکه ایندرصد برای غیراجایل‌ها ۴۵ بوده است
 • درآمد سازمان‌های چابک ۳۷ درصد سریع‌تر رشد کرده است
 • سازمان‌های چابک ۳۰ درصد بیشتر سود کرده‌اند

واضح است که مزایایی در استفاده از روش‌های اجایل وجود دارد، و به ویژه تیم‌های فنی می‌توانند ازاین رویکرد مدیریت پروژه سود ببرند.

اگر این متدولوژی را پذیرفته‌اید و آماده یادگیری نحوه آموزش متدولوژی چابک به تیم خود هستید،برای یادگیری پنج گام صحیح اجرا کردن این متدولوژی، ادامه این مطلب را مطالعه کنید. باورکنید،فریاد زدن بدون توضیح فایده‌ای ندارد (و ممکن است محبوبیت خود را نیز از دست بدهید) اما اینروش‌ها مفید هستند.

متدولوژی چابک یک رویکرد تکراری برای مدیریت پروژه است. به جای استفاده از رویکرد غیرتکراری و یک‌مرتبه‌ای، متدولوژی چابک خود را با تغییر نیازمندی‌ها تطابق می‌دهد.

۱. با استفاده از بیانیه چابک تمرین‌هایی ایجاد کنید

اولین گام چابک یا اجایل شدن معرفی بیانیه چابک به تیم‌تان است. هسته بیانیه چابک در مجموع از۱۲ اصل تشکیل شده است.

می‌توانید این اصول را با کمک تمرین‌هایی مثل تمرین‌های موجود در سایت Agile Growingآموزش دهید.

تاکید این تمرین‌ها به جای آموزش صرف روی خودیابی است.

برای مثال، با سؤال از تیم خود راجع به بیانیه چابک شروع کنید. اجازه بدهید با یکدیگر در مورداصول بیانیه بحث کنند. سپس با تیم خود یک جلسه طوفان فکری برگزار کنید و اصول مؤثر دربحث‌های گروهی را فهرست کنید. سپس می‌توانید یک وظیفه کتبی به آن‌ها بدهید و از آن‌ها ایناصول را در سبک‌های فعلی توسعه نرم‌افزار خود به‌کار ببرند. هدف این ماموریت‌ها پذیرش و حفظکردن اصول است.

۲٫ تمرکز بر آموزش زنده به جای اطلاعات نظری

بهترین روش برای یادگیری متدولوژی چابک از طریق مثال‌های واقعی است. روش‌های کاربردیچابک مختلفی مانند XP، کریستال و کانبان وجود دارد که تیم شما ممکن است با آنها آشنا باشند، امابا این وجود باید مثال‌ها مورد بررسی قرار گیرند. آموزش زنده برای افراد در سطح متوسط و پیشرفتهکه از متدولوژی چابک استفاده می‌کنند، مناسب است. پیروی از مراحل زیر به تیم فنی شما کمکمی‌کند که متدولوژی چابک را با مثال‌های زنده و واقعی یاد بگیرند:

 • پروژه‌ای را بر اساس متدولوژی فعلی خود مانند اسکرام یا XP شروع کنید.
 • محدوده و اهداف پروژه را تعریف کنید.
 • دستورالعمل‌هایی برای نیازمندی‌های پروژه طراحی کنید.
 • یک کارکرد نرم افزاری را توسعه دهید.
 • روش‌های چابک یا اجایل (Agile) را با آن کارکرد نرم افزاری یکپارچه کنید.
 • آن کارکرد را تست کنید.
 • اگر تست با موفقیت انجام شد، کارکرد بعدی را انجام دهید و مراحل ۴-۶ را تکرار کنید.
 • اگر تست با شکست مواجه شود، خطاها را ثبت کنید و تغییرات را اعمال نمایید تا زمانی که آنکارکرد درست شود.
 • اهداف پروژه را بر اساس بازخورد کاربر دوباره اولویت بندی کنید.
 • به محض آنکه بازخورد دریافت شده را اعمال کردید، نرم افزار به روز رسانی شده را منتشر کنید.
 • سپس وارد مرحله محصول شوید و مراحل ۴-۱۰ را تکرار کنید تا اینکه پروژه به اتمام برسد.

(نکته: برای استفاده صحیح از این سیستم در مرحله اول؛ می‌توانید از نرم افزار مدیریت پروژه چابکاستفاده کنید.)

مراحل بالا نمونه اولیه از یک آموزش پروژه زنده در روش‌های چابک هستند. هدف ما در اینجا،استفاده از روش چابک در پروژه فعلی شما است. آموزش پروژه زنده یک روش بسیار عالی برای انتقالدانش به جای تدریس محض محسوب می‌شود.

۳. دوره و مدرک آنلاین اسکرام و کانبان

قبلا در مورد اسکرام اینجا صحبت کرده بودیم. یکی از بهترین راه‌ها برای پیاده‌سازی متدولوژی چابکاین است که از اعضای تیم خود بخواهید در دوره‌های آنلاین شرکت کنند و مدرک بگیرند. این فرآینداغلب پرهزینه‌تر از اجرای یک برنامه داخل شرکت است، اما نکته مثبت آن صرفه‌جویی در زمان وتلاش در سطح مدیریت است. یکی از سایت‌های معتبر در این زمینه با دوره‌هایی در سطوح مختلف، Scrum.org است که توسط Schwaber Ken عضو AllianceScrum بنیان گذاری شدهاست.

۴. آموزش همکاری: تمرکز روی «ما» به جای «من»

برای اینکه فرآیند پیاده‌سازی و برنامه ریزی چابک نتیجه‌بخش باشد، همکاری باید در قلب پیاده‌سازیچابک باشد. زیرا ذینفع‌های اصلی روش چابک، مشتریان و تیم‌های چند تخصصی هستند.ارتباط‌های مناسب باید برقرار باشند و همه درگیر باشند تا تیم‌های چند تخصصی بتوانند تکرارهایمناسبی برای تولید محصول نهایی ارائه کنند.

در طول آموزش، روی چارچوب‌های تشریک مساعی تاکید کنید. وضعیت استفاده مشتریان را درآموزش‌های زنده بگنجانید تا نحوه همکاری مشتریان در محصول نهایی برجسته شود.

باید تمرکز خود را روی ایجاد یک محیط تشریک مساعی و متمرکز بر کاربر بگذارید. گام اولبازسازماندهی پویایی تیم‌تان برای ایجاد فرصت‌های همکاری است. از اعضای تیم فنی خود بخواهیدبه‌صورت دو نفری با یکدیگر در برنامه‌نویسی و تست همکاری کنند.

۵. استخدام مربی چابک

قبل از استخدام مربی چابک، باید بودجه و زمان‌بندی خود را بدانید. با استفاده از روش‌های چابکپروژه‌هایی که تیم فنی شما روی آن‌ها کار می‌کند را هماهنگ کنید. یک مربی چابک باید مثال‌هایزنده‌ای از پروژه‌های موجود را به‌کار بگیرد تا آموزشی مناسب‌تر برای تیم شما ارائه دهد.

در مربیگری چابک دو سبک وجود دارد: مبتنی بر فشار و مبتنی بر کشش.

مربیگری مبتنی بر کشش به‌طور ناخودآگاه اشتیاق اعضای تیم را می‌انگیزد تا با ارائه بازخورد مداوم ودلگرم‌کننده، خود را با اصول و ارزش‌ها وفق دهند. این روش با کمترین درگیری مربی یادگیری راآسان‌تر می‌کند. تکنیک مربیگری مبتنی بر فشار زمانی اتفاق می‌افتد که مربی نقش مستقیمی در ارائهدانش بازی می‌کند.

اطلاعات بیشتری در مورد یادگیری روش متدولوژی چابک یا اجایل می‌خواهید؟

هنگام استفاده از روش‌های چابک (اجایل)، مدیران پروژه باید بر همکاری و مشارکت مشتری تاکیدکنند. آن‌ها باید بر سیال بودن کار و کار تیمی، و روی «ما» و نه ذهنیت «من» تمرکز کنند. اگر این کاربه درستی اجرا شود، این روش مدیریت پروژه می‌تواند نتایج خوبی را برای تیم فنی به دست آورد.

آیا به تیم خود نحوه استفاده از روش چابک را آموزش داده‌اید؟ آیا دنبال آن هستید که خودتان آن رابیاموزید؟ آیا از گزینه‌های برجسته نرم افزاری مدیریت پروژه چابک استفاده می‌کنید؟ آیا خودتانکسی هستید مدیریت پروژه چابک را ترویج می‌دهید؟

منبع: بلاگ تیم کمپ