هنر چندپتانسیلی بودن

در اطراف ما افراد تخصص‌گرای زیادی وجود دارند؛ افرادی که به یک رشته پایبند هستند و مسیر واحدی را در زندگی طی می‌کنند. اما شاید در زندگی اشخاصی را دیده باشیم که از سن کم در زمینه‌های مختلف و متعددی فعالیت دارند‌ و فعالیتشان صرفاً محدود به یک رشته‌ی واحد و ثابت نیست. شاید هم خودمان جزو این دسته از افراد باشیم. معمولاً استعدادهای این افراد به دلیل دید منفی جامعه به مسئله‌ی "از این شاخه به آن شاخه پریدن" توسط اطرافیان سرکوب می‌شود.

درک تفاوت افراد، آشنایی با موضوع چندپتانسیلی بودن و ایجاد فضای مناسب در جامعه برای فعالیت تاثیرگذار افراد چندپتانسیلی، مسئله‌ای است که نیازمند بررسی و ارائه‌ی راهکار است.

خانم تارا یحیی‌نژاد، به عنوان یک فرد چندپتانسیلی که در زمینه‌های مختلفی از جمله ولاگری، تدریس فن بیان، تولید محتوا، پژوهشگری، نویسندگی و مترجمی، کارآفرینی و… فعالیت داشته و مؤسس چندپتانسیلی‌های ایران است، در سخنرانی خود در رویداد امسال تدکس دانشگاه اصفهان با دید متفاوت به مسئله‌ی‌ چند پتانسیلی بودن نگاه می‌کند و به بیان اهمیت وجود افراد چندپتانسیلی به عنوان رابط بین رشته‌ها و مشاغل مختلف می‌پردازد.

سخنرانی خانم یحیی‌نژاد را از رویداد تدکس دانشگاه اصفهان دنبال می‌کنیم تا با این مسائل آشنا شویم:

مشکلات افراد چند پتانسیلی در جامعه و دلایل ضرورت وجود این گونه افراد در عصر حاضر.