ویژگی منحصر به فرد Dell EMC Data Domain

ویژگی منحصر به فرد Dell EMC Data Domain
در پست قبل به معرفی خانواده دستگاه‎های Dell EMC Data Domain پرداختیم....