بازاریابی محتوا با هدف بازار بین المللی

اکثر تولید کننده گان محتوا در ایران محتوای خود را به زبان فارسی تولید می کنند و برای تولید محتوا به زبان های دیگر انگیزه کافی ندارند. آنها از روش درآمد زایی این نوع از محتوا آگاه نیستند و برای همین است که از انجام آن به صورت تمام وقت سر باز می زنند. تولید محتوا به زبان انگلیسی یا زبان های دیگر نیاز به بازاریابی قوی در سطح کشور و همچنین در سطح بین المللی دارد. در صورت انجام موفقیت آمیز این پروسه در آمد زایی محتوا به صورت ارزی خواهد بود. محتوا به زبان های غیر فارسی بازار بسیار بزرگی دارد، ولی باید دقت کرد که تولید کننده ایرانی محتوا باید نکات بسیاری را در زبان های غیر فارسی رعایت کند. برای مثال کسی که قصد تولید محتوا به زباان غیرفارسی دارد، باید بازار هدف خود را کشور های غیر انگلیسی زبان انتخاب کند؛ چرا که تولید محتوا برای مشتری از یک کشور انگلیسی زبان و برآوردن نیاز های او برای ما که با زبان انگلیسی آشنا نیستیم، دشواری های زیادی دارد.

بازار داخل تشنه تولید محتوا است وبا توجه به بالا رفتن نرخ ارز، امروزه بسیاری از کسب و کار های ایرانی به سمت صادرات و بالابردن درآمد ارزی خود گام برمی دارند. به همین دلیل است که محتوای انگیسی در بازار داخل مشتریان بیشتری نسبت به قبل دارد و به طبع درآمد بیشتری را به سمت شما خواهد آورد.

بازارسنجی بین المللی و کار کردن با مشتریان خارجی هم سختی های خود را دارد. برای مثال کشورهای شرق آسیا برای کسانی که تولید محتوای انگلیسی کنند، بازار بسیار بزرگی دارد و تقریبا درآمد آن پایدار است، ولی با توجه به مشکلات نقد شوندگی ارز برای ایرانیان و تحریم ها، مشتریان داخلی محتوای انگلیسی گزینه بهتری خواهند بود ولی به طبع میزان درآمد کمتری هم نصیب شما خواهد کرد.