آسیه هستم . سرگرمیم سریال کره ای دیدنه . گاهی کتاب هم میخونم . 사람을 치유하는 것이 내 소명


پست‌های ~ آسیه : ~ شفادهنده ~ 어씨예 ~ در

انتشارات چالش هفته