جزوه فصل اول روانشناسی تربیتی پیام نور دکتر سیف قابل سرچ

https://pdf-doc.ir/product/41647/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%B1%DA%86


کتاب خوب را خوب بخوانیم
کتاب خوب را خوب بخوانیم
  • عنوان فایل: جزوه فصل اول روانشناسی تربیتی پیام نور دکتر سیف قابل سرچ
  • فرمت: پی دی اف
  • تعداد صفحات: 8
  • قابلیت سرچ: دارد
  • قابلیت ویرایش: ندارد
  • قیمت: 2 هزار تومان

فهرست محتوا:
تعریف آموزش
الگوی عمومی آموزشی شامل :
فعالیت های پیش از فرآیند آموزش
فعالیت های پیش از فرآیند آموزش و ضمن آموزش
فعالیت های ضمن آموزش
فعالیت های ضمن آموزش و پس از فرآیند آموزش
بخشی از متن:
آموزش به فعالیت های از پیش طرح ریزی شده ای اشاره دارد که هدف آن ایجاد یادگیری در بین دانش آموزان یا دانشجویان به صورت کنش متقابل یا رابطه دو جانبه است.
آموزش کار اصلی معلم است.
کنش متقابل در تعریف آموزش به مبادله گفتار و اعمال بین معلم و دانش آموزان گفته میشود که به روند و جریان آموزش و یادگیری جهت می‌دهد.
در روش آموزش به شیوه سخنرانی، کنش متقابل بین دانش آموزان و معلم اندک و کم است.
کنش متقابل از جمله ویژگی های عمده آموزش رو در روی کلاسی است.
اشکال شیوه های آموزشی مانند آموزش رادیویی، آموزش تلویزیونی، آموزش از روی کتاب و آموزش به شیوه مکاتبه این است که کنش متقابل یا رابطه دو جانبه بین معلم و یادگیرنده وجود ندارد.

پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است.