مقاله دیدگاه والدین نسبت به گنجاندن آموزش جنسی (مقاله ترجمه شده)

مطالعه حاضر نگرش‌های والدین مالزیایی ساکن روستا را در مورد آموزش بهداشت جنسی  در مدارس ابتدایی بررسی کرد. با استفاده از فهرستی از مباحث آموزش جنسی, از والدین درخواست شد تا مباحثی که آنها عقیده دارند باید در مدارس تدریس شود را بررسی کنند. علاوه بر این, مطالعه رابطه بین مشخصه‌های جمعیتی مابین والدین همانند سن, جنس, تحصیلات, اشتغال و موافقت آموزش بهداشت جنسی را ارزیابی کردند. پاسخ‌دهندگان مطالعه شامل والدین (تعداد 211) فرزندانی بودند که در چهار مدرسه منتخب در کدا, مالزی ثبت‌نام کرده بودند. اکثریت آنها (73%) گنجاندن مباحث بهداشت جنسی مختلف در برنامه آموزشی مدرسه درصورتی که محتویات در راستای آموزه های دینی باشد پشتیبانی کردند. مطالعه یافته‌های تجربی مهمی باتوجه به پاسخ جامعه محلی به آموزش جنسی در مدرسه تولید کرد. این اطلاعات برای تسهیل توسعه سیاست بهداشت جنسی در سطوح مختلف نهادی و در اجرای موثر برنامه درسی بهداشت جنسی در مدارس مالزیایی مورد نیاز است.

مقدمه

کاربرد آموزش جنسی در مدارس ابتدایی هنوز مسئله ای قابل بحث از منظر جوامعی که مسلمانان در اکثریت‌اند است. اگرچه قرآن کریم تاکید بسیاری بر فراگیری دانش داشته و در روزگار حضرت محمد (ص) زنان و مردان مسلمان هرگز برای پرسیدن سوالات شامل آنهایی که مربوط به امور خصوصی‌شان مانند زندگی زناشوئی بوده, هرگز خجالتی نبودند. برای والدین مسلمان امروزی, رابطه جنسی یک تابو است (Athar, 1996). بزرگ شده در محیط فرهنگی که دانش کودکان درمورد تمایلات جنسی را مضر تلقی میکند, بسیاری از والدین مسلمان امروزه در اینکه آیا آموزش مسائل جنسی باید در خانه و مدرسه مطرح شود یا خیر هستند. بهرحال, در این دوره تغییرات اجتماعی فراگیر, کودکان به والدین و مدارس نیازی ندارند تا به آنها در مورد تمایلات جنسی آموزش بدهد. آنها هر روز با اطلاعات قابل‌توجهی در مورد رابطه زناشویی بوسیله رسانه‌ها و گروه همسالان بمباران میشوند (Low, Ng, Fadzil, & Ang, 2007). این روند درهرصورت چالش برانگیز است زیرا در بیشتر موارد آموزش جنسی ترویج شده بوسیله ان کانال‌ها عاری از اخلاق از لحاظ اینکه از بسیاری از جهات آن در تضاد با سیستم ارزشی عرف در جوامع مسلمان است. از اینرو موضوع آشنایی  مسائل جنسی در برنامه درسی مدارس لازم است که در چارچوب کشورهای اکثریت مسلمان ارزیابی شود.

در چارچوب کشورهای اکثریت مسلمان آموزش جنسی موضوعی تابو برای آموزش داده شدن در مدارس است. گزارشی متاخر بوسیله New Straits Times  (یک روزنامه مالزیایی) نشان میدهد که مالزی تاکنون معرفی آموزش جنسی جامعی در مدارس اولیه و ثانویه ندارد (Sipalan & Majawat, 2009). همان گزارش اظهار میکند که مدیرکل آموزش و پرورش فعلی مالزی اشاره میکند که دولت برنامه‌هایی برای وارد کردن آموزش جنسی بعنوان یک مبحث ندارد زیرا سرفصل دروس کنونی بطور مختصر در مورد مبحث در موضوعاتی مانند زیست‌شناسی, تربیت بدنی, مطالعات اخلاقی و اسلامی پرداخته میشود. درهرصورت چندین مطالعه محلی نشان میدهد که دانش‌آموزان نمیدانند چگونه از خودشان در برابر شکارچیان جنسی, رفتارهای نسنجیده و بیماری های مقاربتی (STD) همچنانکه آنها اطلاعات ناکافی در مورد جنسیت در مدارس عمومی که بطور کلی تنها واقعیت‌های پایه درمورد تولید مثل در دروس علوم آموزش میدهند, محافظت کنند.

سوالات پژوهشی

بدلیل کمبود شواهد تجربی کافی قبلی در مورد نگرش والدین نسبت به گنجاندن آموزش مسائل جنسی در سرفصل مدارس در مالزی, این مطالعه اکتشافی برروی سوالات پیرو تمرکز کرده است :

1- آیا والدین گنجاندن مجموعه‌ای از دروس در مورد آموزش جنسی در مدارس ابتدایی را تایید میکنند؟
2- در چه سطحی والدین شروع تدریس آموزش جنسی را قبول میکنند؟

3- آیا تفاوت سنی از لحاظ نگرش متوسط والدین نسبت به گنجاندن آموزش جنسی در سرفصل مدارس ابتدایی وجود دارد؟

4- آیا نگرش نسبت به گنجاندن آموزش جنسی تفاوت جنسی را منعکس می‌کند؟

5- آیا نگرش نسبت به گنجاندن آموزش جنسی در سرفصل مدرسه تفاوت سطح تحصیلات را در میان والدین منعکس میکند؟

6- آیا والدین با مشلغه‌های متفاوت از لحاظ نگرش متوسط نسبت به آموزش جنسی تفاوت دارند؟

روش کار

نمونه
در این مطالعه مقطعی, در مجموع 211 پاسخ‌دهنده از چهار روستا در کداح (مالزی) بطور داوطلبانه شرکت کردند. اکثریت (55%) آنها مونث بودند. 43.6% از پاسخ‌دهندگان 40 تا 49 سال داشتند, 34.6% آنها 30-39 ساله بودند, 5.2% زیر 30 سال و 16.6% بالای 49 سال بودند. از لحاظ سطح تحصیلات, 33.2% از پاسخ‌دهندگان مدرک SRP بدست آورده بودند (یعنی آموزش ابتدایی), 27% تا مقطعی از معیار 3 تا معیار 6 را تکمیل کرده بودند (یعنی آموزش ابتدایی) و 23.2% مقاطع SPM و STPM (یعنی گواهی دوره متوسطه ) را تکمیل کرده بودند. تعداد بسیار کمی مدرکی دانشگاهی (5.2%) و دیپلم (4.3%) بدست آورده بودند. باقی پاسخ‌دهندگان (6.2%) هیچ تحصیلات نداشتند. بیشتر پاسخ‌دهندگان کارگر (39.3%), پیرو زنان خانه‌دار (38.9%) و 9.0% معلم بودند. تعداد بسیار کمی از پاسخ‌دهندگان (12.8%) در دیگر انواع شغل درگیر بودند.

اندازه‌گیری‌ها
شرکت‌کنندگان به پرسشنامه سه امتیازی لیکرت بصورت (1) موافق, (2) مردد یا مخالف (3) پاسخ دادند. دو صفحه ابزار مطالعه یک نسخه مالایی از پرسشنامه بکار رفته در مطالعات قبلی بود. پرسشنامه شامل 23-آیتم هرکدام نشاندهنده یک مبحث مربوط به آموزش مسائل جنسی بود. آن نگرش اولیا را نسبت به گنجاندن این مباحث برای آموزش جنسی در سرفصل مدرسه ابتدایی ارزیابی کرد. امتیازات در این گستره مقیاس از 23 تا 72 با نقطه میانی فرضی 46 بود. امتیازات کوچکتر در این مقیاس نشان‌دهنده نگرش مطلوب نبست به آموزش جنسی است. برای نمونه حاضر, ضریب آلفای کرونباخ بسیار قابل توجه بود (α = 0.90, p = .0005). علاوه بر ابزار پرسشنامه, نگرش پاسخ دهندگان نسبت به آموزش جنسی نیز از طریق سوال کلی "آیا مدرسه باید مجموعه‌ای از دروس درباره آموزش جنسی قرار بدهد؟" دیگر سوال کلی برای نظر والدین در مورد سطح آموزش که در آن آموزش مسائل جنسی باید آغاز شود : "ابتدا از کدام مقطع آموزش مسائل جنسی باید تدریس شود؟" پرسشنامه همچنین برای مشخصه‌های جمعیتی مانند سن, جنس, سطح تحصیلات و شغل پاسخ دهندگان پرسید. مصاحبه‌های نیمه ساختاری برای جمع‌آوری چند داده کیفی بعنوان مکملی برای یافته‌های کمی انجام شد.

فرایند
مطالعه در دسامبر 2006 در چهار روستا در کداح, مالزی انجام شد. دویست و یازده نفر از والدین بچه‌های مدرسه ثبت نام شده در چهار مدرسه ابتدایی در بخش بالینگ مطالعه شد. این والدین بطور تصادفی از فهرستی از والدین مشخص شده با کمک سران روستا انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه خود تجویزی نظارت شده جمع‎‌آوری شد. آن به زبان باهاسا مالزی ترجمه و به انگلیسی برای تضمین دقت ترجمه به زبان باهاسای مالزی بازترجمه شد. پرسشنامه بصورت گروهی در پنج جلسه شامل گروههایی از 89, 58, 37, 18 و 9 پدر و مادر اجرا شد. درطول این جلسات یکی از پژوهشگران سوالات مشخص یا عبارات بکار رفته در پرسشنامه را برای پاسخ‌دهندگان برای اطمینان از اینکه آنها آن را قبل از پر کردن متوجه شده‌اند توضیح داد. شرکت در مطالعه داوطلبانه بود و پاسخ‌های پرسشنامه ناشناس بود. برای اطمینان از محرمانه بودن پاسخ‌ها, هیچ بحثی درطول تکمیل مطالعه مجاز نبود. علاوه براین, مصاحبه‌های نیمه ساختاری با گروهی از والدین از نمونه مطالعه انجام شد.

نتایج
ما از نرم افزار SPSS نسخه 13 برای آنالیز کمی داده‌ استفاده کردیم که شامل محاسبه درصدها, میانگین امتیازات, انحراف معیارها, آزمون کای اسکوئر, آزمون تی و آزمون آنالیز واریانس یا آنووا بود. داده کمی بوسیله شناسایی موضوعات اصلی در داده مصاحبه آنالیز شد.

محدودیت‌ها
داده این مطالعه از یک مطالعه مقطعی از نمونه والدین روستایی چهار مدرسه ابتدایی در بخشی از مالزی می‌آید. دیگر محدودیت این است که نمونه‌ای نماینده بدلیل زمان و منابع محدود مقدور نبود. هیچ‌کس نمیتواند نتیجه بگیرد که نتایج بدست آمده نماینده والدین روستایی بچه‌های محصل در مالزی است و از اینرو تعمیم یافته‌های حاضر محدود شده است. این مطالعه همچنین با استفاده‌اش از پرسشنامه‌ آموزش جنسی خود-اظهاری محدود شده است. بخش کیفی این مطالعه فقدان سه گوش سازی دارد. پژوهش آینده باید نمونه‌های تصادفی نماینده والدین کودکان محصل همگن‌تر از لحاظ آموزشی و حرفه ای استفاده کند و از چندین منبع جمع‌آوری داده استفاده کند.

نتیجه‌ گیری
پژوهش قبلی نشان میدهد که فقدان دانش عمده هنوز به لحاظ اصطلاحات بهداشت مسائل جنسی, رفتارهای جنسی و رابطه زناشویی ایمن در میان جوانان بزرگسال مالزیایی وجود دارد و آنها همچنین درگیر با اجتناب از بارداری بجای کاهش خطر STDها هستند(Low, Ng, Fadzil, & Ang, 2007). درنتیجه آموزش جنسی باید بعنوان یک موضوع جدا از زیست‌شناسی جای گیرد و در مدارس اجرا شود. حقیقت این هست که بر خلاف باور عموم, تحقیقات اظهار می دارد که آموزش رابطه زناشویی و HIV هیچکدام تمرین جنسی زودهنگام یا افزایش فعالیت جنسی را رواج نمیدهد اما بجای آن تعداد شرکای جنسی و تناوب رابطه زناشویی را کاهش میدهد درحالیکه رابطه زناشویی ایمن و رفتار جنسی مسوولیت‌دار را ترویج میدهد (Ross, Dick, & Ferguson, 2006). مطالعه اکتشافی کنونی کمک مهمی بوسیله جمع‌آوری اطلاعات مفید راجع به یک ناحیه کشف نشده از دانش در مالزی ایجاد میکند. این مطالعه یافته‌های تجربی که میتواند برای تولید تعداد قابل توجهی از فرضیات برای پژوهش‌های آینده در زمینه آموزش جنسی کودکان محصل تولید کند. این یافته‌های اولیه میتواند بعنوان غذای آغازینی برای فکر توسط سیاستگذاران آموزش جنسی در مدرسه نیز باشد.

پژوهش انجام شده در هردوی محیط‌های غربی و شرقی نشان میدهد که آموزش جنسی جامع سن شروع روابط جنسی را به تاخیر انداخته و بروز بارداری‌های قبل از ازدواج برنامه‌ریزی نشده و عفونت‌های منتقله جنسی درمیان جوانان را کاهش میدهد (سازمان بهداشت جهانی, 1997). مطالعه‌ای توسط کیربی, لریس و رولری (2007) نشان میدهد که برنامه‌های آموزش جنسی در شروع فعالیت جنسی تاخیر ایجاد کردند. پژوهشی توسط ولینگز و همکاران نیز تأیید کرد که در سرتاسر دنیا "اموزش مسائل جنسی مبتنی بر مدرسه منجر به آگاهی بهبود یافته از خطر و دانش استراتژی‌های کاهش خطر, خود اثربخشی افزایش یافته و تمایل به اتخاذ رفتارهای جنسی امن‌تر و برای به تاخیر انداختن بجای تسریع بخشیدن شروع فعالیت جنسی شده است" (2006:12).

این شواهد استدلال اینکه آموزش جنسی می تواند به دانش آموزان جوان برای رعایت ایده‌آل مذهبی پرهیز قبل از ازدواج بجای تشویق آنها به داشتن رابطه زناشویی قبل از ازدواج را تقویت کند (بنت, 2007). بعلاوه, پژوهش انجام شده در چندین کشور نشان داده است که آموزش جنسی جامع راهبردی جامع برای کمک به افراد جوان در به تاخیر انداختن آمیزش جنسی, کاهش تناوب و شمار شرکای جنسی, کاهش تعداد ازدواج‌های اجباری نوجوانان, کاهش میزان STIها و افزایش استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری شده است (Gourlay, 1996; Halstead & Reiss, 2003; Kirby, 2002; Levine, 2002).

مقبولیت عبارت "آموزش جنسی" در زمینه فرهنگ و مذهب مالزیایی قابل مناظره است باتوجه به تابوهای مربوط به آن. از اینرو, محتوای جامعی از آموزش جنسی تدریس شده با استفاده از نامی دیگر ممکن است نتیجه خوبی ایجاد کند. با اینحال "آموزش بهداشت تناسلی و اجتماعی" معرفی شده بوسیله دولت مالزی تنها دربرگیرنده واقعیت‌های زیست‌شناسی زندگی است و مباحث هدفمند درمورد احساسات, روابط و دیگر جنبه‌های جنسیتی را نادیده میگیرد (باردای‌های نوجوانی, HIV یا AIDS و STDها).

درنتیجه, نیاز به قراردادن سرفصل آموزش جنسی جامعی که تمام جنبه‌های جنسیت انسان را و آسیب‌های رفتار جنسی غیرمسوولانه را متوجه سازد (تا برپایه سن و جنس دانش‌اموزان تدریس شود).

این مقاله ISI در سال 2015 در نشریه academia و در مجله بین المللی درباره والدین در آموزش،توسط گروه جامعه شناسی منتشر شده و در سایت ای ترجمه جهت دانلود ارائه شده است. در صورت نیاز به دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی و ترجمه آن می توانید به پست دانلود ترجمه مقاله دیدگاه والدین نسبت به گنجاندن آموزش جنسی در سایت ای ترجمه مراجعه نمایید.