نقد و بررسی کتاب نمودارنامه خون شناسی

نمودارنامه خون شناسی یک کتاب خلاصه شده به شیوه الگوریتمی یا نموداری است. این کتاب بر اساس سرفصل‌های شورای عالی برنامه ریزی علم پزشکی به نگارش در آمده است. در این کتاب به مباحثس همچون کم خونی، انعقاد و بدخیمی‌های خونی پرداخته شده است.

کتاب نمودار خون شناسی بر اساس رفرنس‌های اعلام شده توسط وزارت بهداشت نظیر خون شناسی و طب انتقال خون هنری دیویدسون و هماتولوژی هافبراند 2020 است و رفرنس‌های خارجی نوشته شده است.

همانطورکه می‌دانید، دسته بندی  و خلاصه سازی مطالب و دوره کردن آن‌ها در زمان آزمون ارشد وزارت بهداشت یا آزمون‌های پایان ترم از مهم‌ترین امور محسوب می‌شود. البته به این شرط که دانشجو بداند کدام مطلب مهم و ضروری است و باید آن را برای آزمون بخاطر بیاورد.

کتاب نمودارنامه خونشناسی امر خلاصه سازی را برای شما انجام داده است. بنابراین این کتاب یک مرجع کامل برای زمان‌هایی است که می‌خواهید دوره کنید یا فرصت زیادی برای امتحانات پایان ترم ندارید.