رسید واریزی روزهای آخر اسفند 98 و 1 فروردین 99 - اسناد واریزی یارکتاب

یارکتاب جهت اعتماد سازی کاربران تمامی رسیدهای واریز وجه به حساب کاربران را در ویرگول منتشر می نماید. رسید فیش واریزی روزهای آخر اسفند 98 و 1 فروردین 99 به کاربرانی که درخواست تسویه دادند به شرح ذیل اعلام می گردد.