رسید واریزی روزهای آخر 27 فروردین 99 - اسناد واریزی یارکتاب

یارکتاب جهت اعتماد سازی کاربران تمامی رسیدهای واریز وجه به حساب کاربران را در ویرگول منتشر می نماید. رسید فیش واریزی روزهای آخر اسفند 27 فروردین 99 به کاربرانی که درخواست تسویه دادند به شرح ذیل اعلام می گردد.