رسید واریزی روز 20 اردیبهشت 99 - اسناد واریزی یارکتاب

یارکتاب جهت اعتماد سازی کاربران تمامی رسیدهای واریز وجه به حساب کاربران را در ویرگول منتشر می نماید. رسید واریزی روز 20 اردیبهشت 99 به کاربرانی که درخواست تسویه دادند به شرح ذیل اعلام می گردد.