رسید واریزی 13 اردیبهشت 99 - اسناد واریزی یارکتاب

یارکتاب جهت اعتماد سازی کاربران تمامی رسیدهای واریز وجه به حساب کاربران را در ویرگول منتشر می نماید. رسید واریزی 13 اردیبهشت 99 به کاربرانی که درخواست تسویه دادند به شرح ذیل اعلام می گردد.