کتاب صوتی به صورت رایگان دانلود کنید

تولید کتاب صوت با حمایت مالی کاربران
تولید کتاب صوت با حمایت مالی کاربران

از آنجاییکه یارکتاب سرویسی رایگان جهت برگزاری مسابقه کتابخوانی می باشد ولی درآمد نداشته و کمک هزینه ای از هیچ سازمان جهت ارائه خدمات دریافت نمی کند و به کمک جمعی از خیرین هزینه های سرور و هزینه های نگهداری سرویس تامین می شود.

یارکتاب در ادامه فعالیت های خود جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی، در ابتدای اسفند تصمیم گرفته تا به کمک حمایت های مالی علاقمندان به کمک در ترویج فرهنگ کتابخوانی فایل صوتی کتاب های پیشنهادی کاربران براساس نظرات کاربران با هماهنگی ناشر کتاب تهیه و به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار دهد.

در راستای این حرکت، اولین کتاب با عنوان "سه دقیقه در قیامت" از انتشارات شهید ابراهیم هادی تهیه و به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

شما کاربران گرامی جهت کمک به این حرکت خیرخواهانه و دریافت فایل های صوتی کتاب های تولید شده می توانید اینجا کلیک کنید.

📣 با یارکتاب زمان های مرده زندگی را زنده کنید.