درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

8 مرداد از طرف یونسکو روز جهانی دوستی نام گرفته تا فرهنگ‌ها، ملل و افراد مختلف به هم نزدیکتر‌شوند. دوست و دوستی جز اولین واژه‌هایی هستند که بعد از خانواده و برخی کلمات ضروری یاد می‌گیریم. نیاز به دوست را فرد در زندگی خود دارد و جز آن دسته از کلمات است که به سختی می‌توان معنای دقیقی برای ان آن پیدا کرد. روانشناسان معتقدند وقتی رفاقت بیش از هفت سال بین دو نفرطول بکشد آن دو مانند اعضای یک خانواده می‌شوند.

مدرسه، محله، دانشگاه و ... جاهایی است که همه دوستان خود را در آن پیدا کرده‌ایم. همزمانی، همفکری و همراهی در عین صداقت شرط اصلی دوام یک دوستی است و دسوت صمیمی خطاب شدن یک فرد. در ادبیات نیز این واژه جز پرکاربردترینهاست و بدون شک همه ما این بیت را از حفظیم که :

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد

کسی بتوانید بدون هیچ ژست گرفتن درکنارش خود خودتان باشید و توانایی حمایت و مراقبت ازشما را داشته باشد یا اصطلاحاً هوایتان را داشته باشد قطعاً رفیقی ماندگار خواهد شد البته اگر شما هم تمام این احساس‌ها را به او منتقل کنید.

یکی از قشنگ‌ترین جملاتی که در مورد دوست از زبان نویسندگان خارجی گفته شده متلق به آلبرت هوباردست بدین مضمون که " "یک دوست کسی است که همه چیز را در مورد شما می‌داند و هنوز شما را دوست دارد." تلخی و شیرینی خاطرات دوستی جز ماندگارترین خاطرات همه‌ی ماست و دوستی ای ماندگار خواهد بود که ببخش، قدردانی و همراهی را همییشه در رفتار خود رعایت کنند.

یادتان نرود مثل یک گیاه که در گلدان می‌کارید و مراقب هستید تا خشک و پژمرده نشود دوستی هم نیاز به مراقبت دارد.

منبع: 19هایپر