بی‌اعتنایی


دنیای امروز ما دنیای زهرها و پادزهرهاست یا به بیانی دیگر دنیای ویروس‌ها و آنتی‌ویروس‌ها. ذهن ما نیز گاهی به ویروس‌ها دچار می‌شود و باید به دنبال راه چاره باشیم. افکار‌ِ منفی، ویروس‌های ذهنی ما هستند و یک آنتی‌ویروس قوی برای آن "بی‌اعتنایی" است.

خوب است مهارت "بی‌اعتنایی" به افکار و باورهای منفی، مخرب و سمی را یاد بگیریم.