شايستگان يك دوستى پايدار

کیفیت و کمیت منطق، اخلاق، معرفت و حتی مهر و محبت انسان‌ها را می‌توانیم در شرایط مختلف ارزش گذاری کنیم. گاهی برخی افراد، فقط با بهانه‌ای ساده به موجب یک اتفاق یا حتی اختلاف نظر و یا یک برخورد ناخوشایند، چنان رنجیده خاطر می‌شوند که حاضرند تمام ارزش‌های انسانی را زیر پا بگذارند.

کسانی که فقط در روزگار ملایمت و شادکامی، اهل منطق، ادب، معرفت و محبت هستند، با کوچکترین ناملایمتی‌ای، انسانیت‌شان کم و حتی گم می‌شود؛ چنین افرادی شایسته ی یک دوستی پایدار و صمیمی نیستند.