مفهوم Declarative UI یا رابط کاربری اعلانی

مفهوم Declarative UI یا رابط کاربری اعلانی
اول از همه بگم این پست ویرایش خواهد شد ، اگر ایرادی در آن میبینید حتما...