«سومو»


«سومو»
‌Shut Up, Move On
‌سومو اسم کتابیه که مترجم به صورت محترمانه به عنوان زیر ترجمه‌ش کرده:
‌ «بجای حرف زدن تکانی به خودتان بدهید.» ‌

‌🖋️ پل مک‌گی تو کتابِش یه جمله‌ای داره که میگه:
🔹من همیشه مسئول آنچه برایم اتفاق افتاده نیستم، ولی نسبت به چگونه پاسخ دادن به آن اتفاقات، مسئولم.
حتی اگر یک قربانی واقعی هستید، باز هم باید یاد بگیرید که چطور نجات یابید.
به نظرم کتابش خوبه، اسمش خوبه، ترجمه‌ش خوبه، جلدش خوبه، قیمتش خوبه. در ضمن جوون میده برای شرایطِ فعلی جامعه‌مون. دوست داشتین بخونینش