کتاب ذن در هنر نویسندگی

بهترین تعریف، و یا شاید بهترین معرفی این کتاب گوش دادن به صحبت خود نویسنده در بخشی از کتاب است: " این عنوان را البته مخصوصاً انتخاب کردم که جلب نظر کند. واکنش‌های مختلف نسبت به آن امیدوارم که توجهی جمعی را برانگیزد، حتی اگر ناظرانی کنجکاو باشند که می‌آیند به قصد تمسخر و بعد می‌مانند تا هلهله کنند. معرکه گیرهای قدیم هم برای جمع کردن مشتری ساز و دهل می‌زدند که آدم‌ها را مبهوت و مجذوب کنند. مرا ببخشید که اصطلاح ذن را لااقل در آغاز مطلبم در همین مایه و مصرف به کار می‌برم. آخر خواهید دید که اصلاً شوخی نمی‌کنم"

ولی این نویسنده شوخی می‌کند و از عنوان برای جذب خواننده تلاش می‌کند، درصورتی که محتوا و حرفی برای گفتن ندارد و فقط با یک عنوان مناسب ساز و دهل می‌زند. فریبی که باعث شد این کتاب را تهیه و مطالعه کنم. باز هم از عنوان کتابی گول خوردم و تجربه جدیدی کسب کردم.