درحوزه ارزهای مجازی غیرمتمرکز، معاملات در یک شبکه ای از کاربران توزیع شده به نام بلاک چین انجام می شوند و هیچ شرکت خاص و یا فرد مالک آن نمی باشد. کونوس ارزی در همین حوزه برای تسهیل تبادلات مالی است