ویرگول
ورودثبت نام
دکتر مهدی خلیل مقدم·
۳ سال پیش

دکتر و جراح زیبایی مهدی خلیل مقدم

در این مقاله سعی کریدم درباره دکتر مهدی خلیل مقدم از سوابق کاری و تحصیلی دکتر خلیل مقدم صحبت کنیم و درباره مدارک دکتر مهدی خلیل مقدم
دکتر و جراح زیبایی مهدی خلیل مقدم
خواندن ۱ دقیقه
۶
۲