توجیه اخلاقی تجاوز - قسمت دوم


آموزش اخلاقی جامعه در مورد تجاوز

تو بد هستی.

تو با تجاوز مشکل نداری.

وگرنه حاضر بودی بمیری …

توجیه اخلاقی تجاوز 1

این نگاه کل جامعه است. نه تنها یک برنامه تلویزیونی.  جامعه ای که مرد در قبال عمل تجاوز مسئولیتی ندارد. همه تقصیر و گناه به عهده زن است.

این که یک قاتل و متجاوز

برای جرم خود توجیه اخلاقی بیاورد،

قابل درک است.

ولی این که مجریان و سازندگان برنامه های آموزشی

که وظیفه شان اصلاح باورهای اشتباه جامعه است،

به این توجیه اخلاقی دامن زده، بخش سنگینی از بار گناه را به دوش قربانیان بیندازند،

یک جرم آگاهانه، عملی غیراخلاقی و غیرقابل گذشت است.

مردان دوست ندارند خود را متجاوز بدانند، آن ها برای این که وجدانشان سرزنش شان نکند، دوست دارند فکر کنند آن دختر هم ته دلش این کار را دوست دارد (وگرنه اجازه نمی دهد یا خودش را می کشد).

تعریف تجاوز

تجاوز فقط انجام عمل جنسی نیست. تجاوز هر رفتاری است که بدون رضایت طرف مقابل انجام بگیرد. از نگاه کردن و صحبت تا عمل جنسی.

به فرزندان خود چیزی یاد ندهید!

همه ما می دانیم که فرهنگ و باورهای جامعه دختران را مقصر اصلی  تجاوز می داند. خیلی از خانواده ها حتی، حق را به دختران خود نمی دهند. چون اینطور یاد گرفته اند.

از طرفی هم پسران خود را بدون احساس مسئولیت در قبال رفتار جنسی خود بزرگ می کنند.

پسرانی که آموزش دیدند که هیچ کنترلی بر عملکرد خود ندارند.

به دختران یاد داده اند که شما مقصر هستید. شما مسئول رفتار مردان هستید.

جامعه ای که فقط توجیه اخلاقی را یاد گرفته است و نه اخلاق را.

جامعه ای که متخصص ندارد

هر جامعه ای به روانشناس و جامعه شناس برای شناخت وتصمیم گیری در مورد این مسائل نیاز دارد. افرادی که تحت تاثیر حرف ها و احساسات قرار نگیرند. افرادی که هر توجیه اخلاقی قانعشان نکند و گول برچسب های مدبرانه را نخورند.

افرادی که صلاحیت این را داشته باشند که جامعه را آگاه کنند.

کسانی که بتوانند واقعیت ها را با صدای بلند بگویند و به گوش مردم برسانند.  آنقدر پشت تریبون ها صحبت کنند که مردم دورترین نقاط هم صدای آن ها رابشنوند.

افرادی که آنقدر به حرفه شان تعهد داشته باشند که باورهای اشتباه را ترویج نکنند.

جهت مطالعه سایر مقالات اینجا کلیک کنید<br/>دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس