دعای شب جمعه !

خدایا ، بارالاها ، معبودا ، تُپلا !

در این روز مرا از همه لذت ها ,

تاکید میکنم

از همه لذت ها مصون و محروم بدار !

ای محروم کننده از هر لذتی و ای پایان بخش هر خوشی و ای آغازگر روزهای سختی !

ـ الهی آمین ...

خدایا بارالاها معبودا تپلا !

دکل های ما را از حوادث غیرمترقبه و گم گشتگی ها و سرگردانی ها در آبهای اقیانوسها علی الخصوص پاسیفیک اوشن و ایندیا اوشن محافظت بفرما .

الهی امین ...

خدایا بار الاها معبودا تپلا

آقازاده های عزیز بالاخص میم .هه. هه ! را از ما و ما را از خانواده بزرگ رانتخواران و همه دلسوختگانی که عمری با رانت و دلار دولتی همدم و همخو شده اند، راضی و خشنود بگردان.

الهی امین ...

خدایا دیگه والاغیرتا بیا و چنان مارا بکن که سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار.


پ . ن با طعم دلار :

اصلا دلار نخرید

به آینده امیدوار باشید

اقتصاد مملکت در حال صعود است

روزهای بسیار بسیار خوبی در انتظار ماست

مسعولین در انگلیس و کانادا نایب الزیاره همه شما هستند .