رازهای مذاکره 10- فوت کوزه گری مذاکره

این نوشته دهمین نوشته از سلسله نوشته هایی در خصوص مذاکره است. برای دسترسی به لیست آنها از این لینک کمک بگیرید.

در شب های کودکی دور کرسی می نشستیم و پدربزرگ و مادربزرگ برایمان قصه ­های هزار و یک شب تعریف می­ کردند که در قالب کودکانه­ به ما درس ­های کوچک و بزرگی می­ دادند. قصه هایی که می­ توانست در بزرگترین تصمیمات زندگی­مان، اثرگذار باشد. و اين ما بوديم که تصميم می گرفتيم خودمان را به جای آدم خوب داستان بگذاريم يا آدم بد داستان. عطوفت و صداقت را ياد بگيريم يا مکر و حيله را.

قصه­ هايی که در اين سلسله نوشته از مذاکرات تعريف کرديم و يا از گوشه و کنار می شنويد، کم از قصه «شاه و گدا» يا قصه «جنگ رستم و ديو سپيد» ندارند. اين شما هستيد که بايد خود را در اين قصه­ ها تجسم کنيد و رويکرد خود را انتخاب کنيد. اين که از رازهايی که در مورد مذاکره می ­آموزيم چه استفاده ­ای بکنيم را نه من و نه هيچ کس ديگر نمی تواند به شما آموزش بدهد.

و اکنون که به پايان این دوره از رازهای مذاکره رسيده ­ايم بايد بزرگترين راز مذاکره يا همان فوت کوزه­ گری مذاکره را با شما در ميان بگذارم و اين راز اين است:

«در مذاکره هيچ رازی موفقيت شما را تضمين نمی کند!»

اگر با شنيدن اين جمله نااميد شده ايد به شما حق می دهم اما بايد خود را برای مواجهه با اين حقيقت آماده کنيد. اما چرا؟

حتما هرکدام از شما حداقل يک بار فرآيند کنکور را گذرانده ­ايد. ده­ ها کلاس و کتاب کنکور و کنکورهای آزمايشی هستند که به شما تضمين می ­دهند که در رشته دلخواه تان قبول می شويد. اما با وجود همه تمهيداتی که به شما آموزش می دهند و تمرين هایی که می کنيد، کافيست روز کنکور خواب بمانيد، يا سردرد بگيريد، يا سر جلسه فرمول ­ها را فراموش کنيد و يا ... ده ­ها و صدها اتفاق غير مترقبه وجود دارد که می تواند بر روی نتيجه کنکور شما تاثير بگذارد. پس اگر بخواهيم واقع بين باشيم هيچ تضمين 100%ای وجود ندارد. اين خود شما هستيد که تعيين می کنيد چگونه از مهارت ­هايتان استفاده کنيد و يا چگونه با اتفاقات غيرمترقبه کنار بياييد و آنها را مديريت کنيد.

در فرآيند مذاکره هم با وجود همه رازهای گفته شده، اين شما هستيد که پشت ميز جلسه نشسته ­ايد و بايد بتوانيد پيروز از جلسه خارج شود. هرکدام از رازهای گفته شده، رهيافت خوبی براي عبور از يک بحران است، اما هيچ دوره آموزش فنون مذاکره­ ای وجود ندارد که بتواند موفقيت شما را به صورت 100% تضمين کند. در آن جلسه شماييد که بايد بتوانيد بازی را به نفع خود پايان دهيد.

پس حالا که فوت کوزه گری را يادگرفته ­ايد، وارد ميدان شويد، از مذاکره نترسيد، به خودتان، توانايی هايتان، دانش­ تان و تيم­ تان اعتماد کنيد و تلاش کنيد مذاکره را با لحاظ کردن شرايط برد-برد به پايان ببريد.

و اما آخرين نکته: در انتهای جلسه فراموش نکنيد که در صورت گرفتن هر نتيجه­ ای، از حضور طرف مقابل و زمانی که برای جلسه اختصاص داده است، تشکر کنيد.