نفس کشیدن سخته

یادمه تو راهنمایی یه انشا نوشته بودم که اینطوری شروع می شد

دود ٬ دود ٬ آلودگی های صوتی ٬ کثیفی شهرمون به خاطر ماشین ها ...

از اون انشا یه ۱۴ سالی می گذره ولی هنوز میشه همه ی انشا ها با موضوع "توصیف شهر خود" را همین طوری شروع کرد.