معرفی کتاب

شب هول
شب هول

شب هول یه داستانه بلند از هرمز شهدای که چندتا داستان کوتاه هم داره که اونام خوبن.

چیزی که هرمز شهدای را شاخص میکنه تک گویی های کار و منولوگ ها یه درخشانه یدفعه میکنت از یه جا ودوباره با یه تصویر خوب برمیگردونت قبلا گفتم قصد نقد ندارم، که اگه داشتم این کار بی عیب نیست و خیلی زائد داره.

اما با یه مقایسه ساده با کارهایی که تازگی به خاطر نمیخوام بگم پول...! ولی میگم به خاطر پول الکی کاغذ سیاه میکنن و هیچی ندارن می‌فهمید که کاره خوبیه. تازگی چاپ نشده و اگه کسی بخواد فکر کنم باید دنباله افست بگرده.

هرمز شهدادی ارزش خوندن داره بتون قول میدم. شب هول زبان داره، نثر روان داره و خوب شخصیت ساخته. و جریان سیال داره.

به اون دوستان اهل نویسندگی هم میگم خوبه یه چیزایی یاد میگیرن که تویه گندم. بامداد خمار.، مودب پور و......... خیلیای دیگه که مجال نیست نام ببرم پیدا نمیشه.

شب هول بخونید.

هرمز شهدادی بخونید.

کار ایرانی خوب بخونید.