دست انداز کمتر؛جلوبندی بهتر!

اینقدر من نوشتم و شما ننوشتید که من احساس کردم گلاب به روی تان قلمم ریخ افتاده است. برای همین تصمیم گرفتم برای صحت مزاج قلمم هم که شده،چند روزی ننویسم.(البته برای ویرگول و نه برای دل خودم).

چند وقتی بدون دست انداز(اسم پروفایلم یا نویسنده این مطلب در ویرگول)برانید.دست انداز کمتر؛جلوبندی بهتر!

[email protected]