من كسی نيستم.تو كيستی؟اگر تو همانند من،كسی نيستی.پس با هم دو كَسيم.مبادا به كسی بگويی.و چرا كه آنان كسی هستند،ما را تاب نمی آورند.چه ملالت بار است كسی بودن.اگر كسی نباشی.همه كس هستی.(اميلی ديکنسون)


راستش...!

چقدر از کلمه«راستِش»در ابتدای جمله هاتون استفاده می کنید؟چند وقت پیش ب...

با کی و با چی می پری؟!

با کی و با چی می پری؟!
حتماً هزار بار شنیده ای که فلانی به پدر،مادر یا...ش کشیده و شبیه آنهاس...

آزمون سرسری!

آزمون سرسری!
بیایید کمی از آزمون سراسری و تب آن فاصله بگیرید و یک بار هم که شده در...

خوشمزگی های بی مزه!

خوشمزگی های بی مزه!
بارها شده است که در جلسه ای بسیار جدّی حضور داشتم که به علّت تنها سرفه...

قوی ترین قانون در پنج قاره و قواره زیبای هستی:قانون تقارن

قوی ترین قانون در پنج قاره و قواره زیبای هستی:قانون تقارن
زیبایی های آشکار و نهان بسیاری در نظام آفرینش است که چشمان ما در میان...

انگشت،مهم است.باور کنیم!

انگشت،مهم است.باور کنیم!
این مطلب هم داستان دارد،هم طنز است،هم تلخ است و هم...البته شاید!حاشیه:...

نشریه الکترونیکی ویرگول:یعنی ممکن است؟!

نشریه الکترونیکی ویرگول:یعنی ممکن است؟!
چند ماهی است که می خواهم پیشنهادی در مورد نشریه الکترونیکی ویرگول بدهم...

قلمبه سلمبه نویسانِ فیلسوف نما!

قلمبه سلمبه نویسانِ فیلسوف نما!
تا به حال به مطالب فلسفی یا علمی برخورده اید که پر از کلمات قلمبه سلمب...

این حرفهایی که همین جوری بی هدف شلیک می کنیم!

این حرفهایی که همین جوری بی هدف شلیک می کنیم!
چقدر به این فکر کرده ایم که این حرفهایی که همین جوری بی هدف شلیک می کن...

ای کاش ایان گِرگِ سریالِ گمشده شبیه هر کسی بود به جز آقای مرادی!

ای کاش ایان گِرگِ سریالِ گمشده شبیه هر کسی بود به جز آقای مرادی!
یک یا چند نفر که از نظر شکل و قیافه با شما تفاوتی ندارند،دارند در گوشه...