سوال از من؛جواب از شما!(قسمت دوم:که چی بشه؟!)

به نظر شما عبارت«که چی بشه»یکی از بازدارنده ترین،یاس آفرین ترین و ناامیدکننده ترین عبارات نیست؟

تا حالا این عبارت به ذهن شما خطور کرده؟ضربه ناشی از این عبارت چه بلایی بر سر شما آورده؟

آیا دنیا مدیون کسانی نیست که هرگز این عبارت را به ذهن و زبانشان جاری نکرده اند؟

چگونه می توان از بحرانی که این عبارت ممکن است در پی داشته باشد،نجات یافت؟

کسانی که در کنار این عبارت خیمه زده اند،چه گلی به سر بشریت زده اند؟

آیا اگر این عبارت همه گیر شود،چرخِ فلک از حرکت نمی ایستد؟

چه باید کرد تا این عبارت به زندگی ما نزدیک هم نشود؟

چگونه می توان در برابر این عبارت واکسینه شد؟

پادزهر واقعی برای این عبارت چیست؟

https://virgool.io/@jalal-mohseni/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%9B%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%AF%D9%88-aitbwetcg6fj