مطالعه، آخرین اولویتی است که در ایران کتاب برای آن منتشر می شود!

شاید باورش برای شما سخت باشد اما رتبه کشورمان در تعداد کتاب‌های منتشر‌شده در سال، جایگاه هفتم دنیاست. در حالی که کشورهای چین، آمریکا و بریتانیا در رتبه اول تا سوم دنیا قرار دارند کشورمان با بیش از 72 هزار عنوان کتاب منتشره در رتبه هفتم دنیا، سوم آسیا (پس از چین و ژاپن) و اول منطقه است.

و شاید باور این یکی برای شما سخت تر باشد. به جدول زیر نظر کنید:

می توان نتیجه گرفت، مطالعه، آخرین اولویتی است که در ایران کتاب برای آن منتشر می شود. چاپ کتاب در ایران بیشتر برای مقاصد زیر صورت می پذیرد:

پر کردن کتابخانه منزل با کتابهایی که رنگشان با رنگ دکوراسیون منزلمان تناسب دارد.

تنظیم ارتفاع نمایشگر تا چشمهای کاربر آسیب نبیند.

به عنوان یک آتش زنه خوب برای روشن کردن منقل و درست کردن جوجه کباب.

قرار دادن روی دم کنی و دم کردن برنج به نحوی که بوی عرق نگیرد.

جاسازی و حمل مواد منفجره به داخل استادیوم برای شادی و تفریح و در نهایت کور کردن یکی از عوامل بازی یا تماشاگران.

پز کتابخوان بودن

و...