?۱ + ۱۰ مطلب برتر هفته پیش برای شما - ویرگول!

نیم ساعت پیش خسته و کوفته از محلّ کار آمدم و طبق عادت مالوف هر روز،اوّل رایانه را روشن کرده و یک راست رفتم سراغ ایمیل هایم و طبق عادت همیشگی شنبه ها اولین ایمیلی که باز کردم،ایمیل "۱ + ۱۰ مطلب برتر هفته پیش برای شما"یِ ویرگول بود.تمام مطالب را باز کردم.

دیدم از تعداد 11 مطلب برترِ معرفی شده تا ساعت شش عصر امروز(شنبه نوزدهم اسفند96)،تعداد 7 مطلب از نظر آمار لایک و نظر مخاطبین بالاتر از مطلب "شرحی بر یک خیانت!"بنده سر تا پا تقصیر هستند ولی...امّا... از 4 مطلب دیگر،سه موردشان تعداد لایک کمتر و یک موردشان تعداد لایک برابر با مطلبم دارند و هر 4 مورد از لحاظ آمارِ نظر مخاطبین در سطح پایین تری از مطلبم هستند.

تازه همه اینها در حالی است که امکان دارد برخی از این لایک ها و نظرات مربوط به امروز صبح تا عصر باشند که این چهار مطلب به عنوان برتر معرفی شده اند،در حالی که مطلب من از این نعمت برخوردار نبوده است!

یادم می آید ویرگولِ گرامی گفته بود که معیارش برای انتخاب مطالب برتر هفته،تعداد لایک ها و نظرات مخاطبین است.پس این قرارمان نبود!

جدول مقایسه ی چهار مطلب دیگر(چون رسم ادب نیست،نام مطالب دوستان را نمی آورم)و مطلب خودم را به طور خلاصه در زیر می آورم.برای اینکه به صورت مستند قضاوت کنید.

و

منتظر پاسخ مناسب و منطقیِ ویرگول عزیز می مانم.

  • دور از جان شما حسابدار باشی و بیست سال هر روز با عدد و رقم سر و کار داشته باشی که یک وقت اشتباه نشود و مسلک و آیین ات هم که اعتراضی باشد،مجبوری هر جا که می بینی حقّی یا حقّت دارد ضایع می شود،حرفت را بزنی.یا علی
مطلب قبلی ام در ویرگول:

https://virgool.io/@J-M-S/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B4-ctgoo2cnphcj