کتاب آسیاب بچرخ - زندگینامه حضرت فاطمه زهرا

کودکان زبان خاص خود را دارند و زمانی آموزش های ما برای آنها مفید خواهد بود که لحن ما هم همراستا با زبان خودشان باشد. کتاب "آسیاب بچرخ" که یکی از جلد های مجموعه بال های رنگی رنگی می باشد؛ با نثری لطیف و شاعرانه، زندگی نامه حضرت فاطمه زهرا (س) را روایت می کند.

این کتاب را می توانید از فروشگاه های معتبر از جمله سایت کتاب قم سایت گنج صادق و سایت حاجت بوک تهیه نمایید.

گزیده ای از کتاب آسیاب بچرخ:

خدای لطیف، یک دسته ماموریت به فرشته کاروبار داد. فرشته کاروبار بقیه فرشته ها را صدا کرد و ماموریت ها را پخش کرد بینشان.

هر کدام بال زدند و پریدند طرفی:

یکی بادها را برد،

یکی ابرها را هل داد، یکی رفت سراغ کوه ها،

یکی پرید پیش بچه ها

و...

همه جا پر از فرشته شد؛ اما...

هنوز چند ماموریت ویژه مانده بود!