بسم الله الرحمن الرحیم سلام محمد هستم، من در مورد فناوری و امور مربوط اطلاعات خوبی دارم نمیدونم شاید بعضی از اینهارو توی اینترنت پیدا کرده باشید ولی من بهتر توضیح میدم <البته به صورت هفتگی >