کافه ای که حرفها برایم داشت....

قدم زنان از کوچه ای گذر میکردم که گویا دو دست قوی، مچ پاهایم را سفت نگه داشت.

قلبم ضرب گرفته بود.

چرا؟؟

به سمت راستم‌ نگاه کردم.

.

اینجا کافه ای بود با درهای کهنه چوبیِ آبی رنگ.

درِ کافه را که باز میکنم دیوار پر گُل و گلدانی مقابلم خودنمایی میکند.

انگار سینه فراخ کرده و به منِ حقیر فخر می فروشد.

.

زیر شیشه میز چوبی کافه، پر از کاغذ نوشته های رنگی رنگی است که دست خط آشنایی صدایم میزند!

.

چرایی ها را شناختم‌...

دستهایی که مچ پاهایم را گرفت و ضربانی که در قلبم تپیدن گرفت و سینه ی فراخ این دیوار!

.

میدانی؟

به این گلها که نگاه میکنم غرق در لذتی بی منتها می شوم‌ که لحظه به لحظه اش رنگی دیگر است.

.

عطری که هوایش نوازشم میدهد آمیخته با نفس های توست.

.

نميدانم چرا؟!

ولی در این فضا زانوانم‌ سست شده و بی تابِ سجده شکری هستم که هم اکنون واجب میدانمش.

.

گویند: شرفُ المکانِ بالمَکین!

عزت و ارزش هر مکان به آن کسی است که آنجا بوده است.

.

میدانی؟

زیبایی این مکان

فضای دل انگیزش

هوای معطرش

و معنایی که در آن می یابم و بیانش نتوانم؛

همه اش زیر سر توست...

.

زیر سر تو که به اینجا آمدی!

توقف کردی...

این مکان تو را تجربه کرد

گامهایت را بر دوش کشید

هوایش با خنده های تو معطر شد

و حضور تو "شرافتش" بخشید...

.

همه اش زیر سر توست!

.

هر کس اهل معنا باشد

"حتماً" می فهمد تو اینجا بوده ای!

.

.

#مریم_یراقی

.