بشناسين منو

من مينام

تا ٢ نسل قبلم مهندس بوده اند و دلدادگي كارشان نبود! منم مهندسم، سازه هاى بتنى و فولادى رو خوندم ولى دوست داشتم به جاش داستان بخونم

هزار ساله برا خودم مينويسم به هيچكس هم نميدم بخونه ، ولي ميخوام همه اين نوشته هاي گاه و بيگاه عجيب غريبِ گاهى ساختگى و گاهى واقعى رو يه جايي منتشر كنم كه اگه يه روزى نبودم يه چيزى ازم بمونه!