ورزش

خب برای شرع برو پایین

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ماشالا خیلی خوب اومدی حالا برو بالا

اینطوری قشنگ لاغر مجازی میشی


بفرست برای اون رفیق چاقت تا یکم ورزش کنه

:)