جادوی زمان

اونقدر جادوی زمان قدرت منده که هیچ چیزی به گرد پای اون نمی‌رسه راستش تو زمان ها و روزهای مختلف اتفاق های زیادی تجربه کردم که می گفتم نه این دیگه می مونه

قراره تا ابد یک شکست خورده باشم یا یک کسی که به شدت سوگواره .

اما اصلا اینجوری نشد زمان که گذشت انگار صفحه ی دیگه ای کتاب زندگیم ورق خورد ،باز نور تابید .

قصه که عوض شد فهمیدم زمان یه جادوگر بزرگه ،که نمیذاره چیزی تا ابد بمونه ،دیدم قرار نیست تا ابد یک شکست خورده باشه زمانش که بگذره بازهم ورق زندگیم عوض میشه و اون موقع شکل جدیدی رو از زندگی تجربه می کنم .


میخوام بگم شاید تو یه حال بدی باشه که گمون کنی تا ابد همینه اما میخوام بگم این نیست و حال تو بازهم بهتر میشه فقط منتظر جادو زمان باش.