کتاب قدرت نوشتن(۳)

کتاب قدرت نوشتن،برای کسانی که تشنه نوشتن و نویسندگی هستند.(با ثبت نام در خبرنامه مدرسه نویسندگی این کتاب رو دریافت کنید)
کتاب قدرت نوشتن،برای کسانی که تشنه نوشتن و نویسندگی هستند.(با ثبت نام در خبرنامه مدرسه نویسندگی این کتاب رو دریافت کنید)


کتاب قدرت نوشتن کتابی است پر از جملاتی زیبا در مورد نوشتن و نویسندگی در ابتدای این کتاب شاهین کلانتری خواننده را به خواندن روزانه یک جمله از کتاب و تفکر و نوشتن یادداشت در مورد جمله مورد نظر تشویق می کند. جملات به گونه ای زیبا و دقیق انتخاب شده اند که قلم هر نویسنده ای را برای نوشتن قلقلک می دهند.

جمله هشتم کتاب#قدرت_نوشتن:


نویسـنده بودن چه فایده ای دارد اگر

نتوانید شـمار زیادی از مردم را بیازارید؟

نورمن میلر


به نظر می آید منظور از نویسنده بودن و نویسندگی همین باشد. همین که حقیقت در قالب واقعیت به مردم عرضه شود حالا این واقعیت می تواند در قالب داستان، شعر و حتی مقاله ای برای روشن سازی و شاید تاکید بیشتر به دلیل اهمیت موضوع باشد. شاید هم فیلم نامه ای شود تا در جعبه سیاه خانه ها به نمایش گذاشته شود‌.


حقیقتی که در اکثر موارد دل آزار است و تاب شنیدن آن وجود ندارد‌. اما رسالت نویسنده ایجاب می کند که قلمش همچون تازیانه ای باشد برای آگاه کردن.


‌از نگاهی دیگر نوشتن و نویسندگی آرامشی برای نویسنده به ارمغان می آورد که از توصیف آن ناتوانم باید نوشت تا به اهمیت موضوع پی برد.

پس علاوه بر اینکه برای روح خود می نویسید برای آزار دیگران هم قلم فرسایی کنید باشد که از این آزار سودی نصیبشان شود.

رعناسیفی