فرزند خواندگی


این ماه مختص فرزندخواندگی هست و به همین دلیل تصمیم گرفتم تا کمی از اثرات روانی و مشکلات روانشناسانه بچه هایی که به فرزند خواندگی پذیرفته شدن رو بنویسم :


خیلی از بچه ها این احساس رو دارن که توسط خانواده اصلیشون رها شدن و به بیان دیگر ناخواسته هستند .


برخی دچار مشکلات اعتماد و عزت نفس و رشد و توسعه هویت و شخصیت میشن و انگار که بخشی از وجودشون همیشه ناکامل هست .


اگر در ابتدای زندگی فرزند دچار ترومایی از جمله رها شدگی،سو استفاده به هرنحوی،زندگی در پرورشگاه یا بی توجهی شده باشد؛این اتفاقات تاثیر خود را بصورت مستمر بر فرد و حالا روانی و زندگی اش میگذارند .


در نهایت اغلب کودکانی که به فرزندخواندگی پذیرفته می شوند،برای پیدا کردن خانواده اصلی خود احساس گناه کرده و خیانت به خانواده فعلی خود را احساس میکنند و این علتی می شود برای اینکه به خانواده اطلاعاتی درباره اینکه به دنبال پدر و مادر حقیقی خود هستند ندهند و زمینه دروغ و پنهان کاری در خانواده و در نتیجه از بین رفتن اعتماد ایجاد شود .