ویرگول
ورودثبت نام
User·
۱ سال پیش

محمدمهدی فردوسی

برنامه نویس و فعال حوزه تکنولوژی
محمدمهدی فردوسی
خواندن ۱ دقیقه
۲
۰