و ما هنوز در حال اثبات خویشیم!

طبق پژوهش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۶ تنها ۱۹ درصد از مردم به سینما رفته‌اند که حدود ۳۰ درصد این تعداد فقط یک‌بار، ۲۸ درصد آنها دو بار و ۴۲ درصد هم بیش از دو بار به سینما رفته‌اند.

در پژوهشی دیگر از بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای در سال ۹۶ آمده است، ۲۸ میلیون گیمر با میانگین سنی ۱۹ سال دارد که نزدیک به نیمی از این تعداد یعنی ۱۴ میلیون نفر به صورت روزانه بازی‌های ویدیویی را در اشکال مختلف تجربه می‌کنند.
بنابراین پژوهشها، از جمعیت ۸۰ میلیون جمهوری اسلامی ایران فقط ۱۶ میلیون نفر تجربه حضور در سینما را داشته‌اند و حدود ۶۴ میلیون نفر اساساً به سینما نرفته‌اند و این درحالیست که حدود ۲۸ میلیون گیمر در ایران وجود دارد که نیمی از این تعداد هر روز بازی می‌کنند.

... و ما هنوز در حال اثبات خویشیم!!!?