حمایت استارتاپ‌های ایرانی از زلزله زدگان کرمانشاه

حمایت استارتاپ‌های ایرانی از زلزله زدگان کرمانشاه
دلمان با عزیزان کردزبان و ساکنین غرب کشورمان است. نگران شماییم. بدانید...