ما هیچی از دختر آبی نمیدونیم !

دلیل خودکشی این خانم چی بوده ؟

دوباره یه اتفاق رخ داده و همه لباس قاضی پوشیدن .. بعضیا اومدن ازش دفاع کردن و کارش رو تحسین کردن، بعضیا اونو دختری دونستن که به خاطر نرسیدن به یکی از تفریحاتش، خودشو ازین دنیا راحت کرده، بعضیا بهش به عنوان دختری که با خونوادش مشکل داشته و از طرف اونا درک نشده نگاه کردن، بعضیا بیمار روانی دونستنش، و بعضی ها ازش قهرمان ساختن..

کدوم یکی ازین واکنش ها درسته و تایید میشه ؟

ای کاش انقدر متعصبانه و کورکورانه قضاوت نمیکردیم وقتی هیچی ازین دختر و زندگیش نمیدونیم.. یک سری ظواهر و تعاریف که برای قضاوت کافی نیست !!

قبل از هر چیز یک خودکشی رخ داده اونم به بدترین و دردناک ترین شیوه ی ممکن .. یک انسان خودسوزی کرده و این خیلی غم انگیزه .. میتونیم به جای اینکه این شخص رو قضاوت کنیم فقط برای مرگ غم انگیزش غمگین شیم و با خونوادش ابراز همدردی کنیم و قضاوت رو به کسانی بسپاریم که هم از جزئیات زندگی شخصی این دختر با خبرن و هم علم و سواد لازم و کافی رو برای تحلیل درست رفتارش دارن..

ممنون

شخصی در کاباره ميميرد

و شخصی ديگر در مسجد

شاید اولی برای نصیحت داخل رفته بود

و دومی برای دزدیدن کفشها

پس انسانها را به میل خود قضاوت نکنیم