نقطه ویرگول

حرکت خوبیه ولی خیلی خیلی جای پیشرفت داره،امیدوارم ‌‌همه کسایی که این فرصت رو به وجود آوردن با کمک بقیه بتونن از همه ‌پتانسیل‌هاش استفاده