نقطه ویرگول

حرکت خوبیه ولی خیلی خیلی جای پیشرفت داره،امیدوارم ‌‌همه کسایی که این ف...