کاریزماتیک

شما همان انتخاب هایتان هستید
شما همان انتخاب هایتان هستید


فصل اول : متعهد شوید که هرروز زندگی خوبی را تجربه کنید !

من هرگز آسایش و خوشبختی را به عنوان هدف در زندگی ام قرار نداده ام ...

ایده‌آل هایی که مسیر مرا روشن کرده‌اند بارها و بارها به من جسارت دوباره‌آی داده‌اند تا خوش‌بینانه با زندگی مواجه شوم ، مهربانی ، زیبایی ... و حقیقت بوده‌اند !

آلبرت انیشتین