انتخاب

چقدر احتمال دارد کسی را دوست بداریم که جذابیت ظاهری برایمان ندارد؟

قطعا نیاز به مشاوره دارم. اما اگر دوستان ویرگولی تجربه‌ای مشابه دارند از راهنمایی‌شان استقبال می‌کنم.