« تد » بهترین دانشگاه دنیا برای یادگیری سخنرانی

مطمئنم اکثر افراد حداقل یک سخنرانی از Ted را دیده اند دست کم افرادی که در وب حضور دارند (نه شبکه های اجتماعی)

خود رویداد و صحبت هایی که در آن انجام می شود یک طرف ماجراست طرف دیگر خود «سخنرانی» است به نظرم بهترین فرصت یادگیری سخنرانی _چه در محفل کوچک و چه در فضایی با جمعیت زیاد_ الگو برداری آگاهانه از همین سخنرانی هاست

قطعا منظور من تقلید نیست ولی می توان یاد گرفت که یک سخنران خوب چگونه باید لباس بپوشد، راه رفتن، حرکات بدن، اشارات دست و در کل زبان بدنش چگونه باید باشد و از همه این ها مهم تر محتوا یک سخنرانی چگونه باید ارائه شود بنظرم اینجای کار برای من که در سخنرانی مهارت چندان زیادی ندارم بسیار کمک کننده است

این که یاد بگیریم چگونه از مثال ها و استعاره ها در حرف زدنمان استفاده کنیم و کی در چه شرایطی مطرح کنیم موضوعی است می توان از مجموعه سخنرانی های تد یادگرفت.

استفاده از طنز هم تقریبا در همه ارائه ها دیده می شود این که می شود حتی عمیق ترین لایه های علم را هم با نگاه طنزگونه بیان کرد برایم بسیار جذاب است

درگیر کردن مخاطب یا به اصطلاح اینگیجمت! در این سخنرانی ها را خیلی دوست دارم درست است که ممکن است مثل یک کلاس درس _ که امکان پرسش و سوال و ...هست _ نیست ولی درگیر کردن ذهن مخاطبان با موضوعی که شاید در مورد آن نشیده اند یا علاقه نه آن دارند در بعضی از این سخنرانی ها به شکل استادانه انجام می شود

یک پیشنهاد : هر روز صبح یک سخنرانی از تد ببینید

https://www.youtube.com/user/TEDxTalks